CURSUSSEN OP EEN RIJ.

Cursus

Het lesseizoen loopt van begin september tot begin mei. Lessen voor beginners, gevorderden en ervaren clubspelers. Afhankelijk van de vraag zijn de lessen in wijkcentrum Vruchtenbuurt of in kleine kring. De  lessen zijn ook mogelijk via het internet in een groep van vier tot acht personen. Ook is spelbegeleiding mogelijk dat kan in een kleine groep of via het internet.  Voor de lessen is geen vaste partner nodig en instromen is altijd mogelijk.

De kennismakingscursus start ieder jaar in september op dinsdagmiddag en wordt wekelijks gegeven. Na de kennismaking volgen twee vervolgcursussen zodat je in één seizoen spelenderwijs het bridgen leert. De cursus LEER CLUBBRIDGE herhaalt de geleerde theorie van de eerste twee leerboeken en geeft aandacht voor de spelregels en de gebruiken op een bridgeclub. Hierna kun je ervaring op doen bij BEGELEID BRIDGEN, deze activiteit is eens in de twee weken in wijkcentrum Vruchtenbuurt.

De cursussen GEVORDERD 1 en 2 zijn eens in de twee weken op dinsdagvond en worden wisselend om het jaar gegeven. Daarnaast zijn verdiepingscursussen mogelijk zoals: Berry’s vijfkaart hoog met veel gespeelde conventies en de cursus FLITSEND SPELEN. Uit de  boeken HOGEROP 1 en 2 zijn in overleg lessen op maat mogelijk. Bovendien zijn in overleg clinics mogelijk.

KENNISMAKING

De nadruk ligt op het spelen. Behandeld worden de regels, de puntentelling, de uitkomst, basis speeltechniek zoals het snijden, de werkkleur en het tegenspel.Lesboek LEER BRIDGE MET BERRY 5, DEEL 1 hoofdstukken 1-8

VERVOLG-1

Het openingsbod van één in een kleur, één Sans Atout bod, het tussen-bieden, de twee openingen alsmede het speelplan.Lesboek LEER BRIDGE MET BERRY 5 deel 1, Hoofdstukken 9-12LESBOEK LEER BRIDGE MET BERRY 5, Deel 2 Hoofdstukken 1-4

VERVOLG-2

Uitbreiding kennis over het uitkomen, speelplan in troefcontracten, de antwoorden na 1 SA opening, troefcontracten, slem– en volgbiedingen en informatie doublet.Lesboek LEER BRIDGE MET BERRY 5 deel 2 , hoofdstukken 4-12

CLUBBRIDGE

De beginnende bridger wordt voorbereid op het spelen op een club. Onderwerpen uit de lesboeken 1 en 2 worden op een rij gezet en tevens worden de belangrijke spelregels behandeld. Lesboek LEER CLUBBRIDGE

GEVORDERD-1

Verdere scholing in slembieden, signaleren, competitief bieden, doublet en antwoorden op doublet worden uitgediept. Lesboek LEER BRIDGE MET BERRY deel 3

GEVORDERD-2

Onderwerpen: kaart lezen, het negatief doublet, signaleren, tempo, het 1SA complex, de biedplicht en de vierde kleur. Lesboek LEER BRIDGE MET BERRY 5 deel 4

FLITSEND SPELEN

Onderwerpen: kansen combineren, timing, communicatie en blokkades, de eerste slag, kaart lezen, aanvallen of verdediging en de discard. Lesboek FLITSEND SPELEN

HOGEROP-1 en HOGEROP-2

Cursus voor clubspelers, die de finesses willen doorgronden. In overleg cursussen op maat.Blokken van zes lessenLesboeken: HOGEROP -1 en HOGEROP-2